Pisemne zapytanie E-5831/10 Alain Cadec (PPE) do Komisji. Harmonizacja portfeli elektronicznych