Predmet F-114/12: Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 21. siječnja 2014. — Jelenkowska-Luca protiv Komisije (Javna služba — Dužnosnici — Plaća — Naknada za život u inozemstvu — Uvjeti predviđeni u članku 4. stavku 1. točki (b) Priloga VII. Pravilniku — Državljanstvo države na čijem području se nalazi mjesto rada — Uobičajeno boravište)