Pisemne zapytanie E-1096/10 skierowała: Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) do Komisji. Inwestycje w infrastrukturę w ramach polityki spójności