2017 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/673, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti