Pisemne zapytanie P-5678/09 skierowała: Rosa Estaràs Ferragut (PPE) do Komisji. Przemoc seksualna