Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG