Pisemne zapytanie E-0948/06 skierowane przez: Daniela Caspary'ego (PPE-DE) i Erikę Mann (PSE) do Komisji. udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w szóstym programie ramowym na rzecz badań