2011/38/EL: Nõukogu rakendusotsus, 18. jaanuar 2011 , millega lubatakse Prantsusmaal vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada mootorikütusele erinevaid maksumäärasid