Писмен въпрос E-009442/11 Christine De Veyrac (PPE) до Комисията. Патентоване на жива материя