Pisemne zapytanie E-6657/10 Seán Kelly (PPE) do Komisji. Wdrożenie Międzynarodowej umowy w sprawie kawy