Pisemne zapytanie E-6353/09 skierowała: Rosa Estaràs Ferragut (PPE) do Komisji. Finansowanie prac renowacyjnych w klasztorze el Pati de Sa Lluna w Alaior (Minorka, Hiszpania)