Писмен въпрос E-4833/10 Rovana Plumb (S&D) и Cristian Silviu Buşoi (ALDE) до Съвета. Предложения за номиниране на представители на румънските работодатели в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за периода 2010—2015 г.