Cauza C-318/09 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 decembrie 2011 — A2A SpA, fostă ASM Brescia SpA/Comisia Europeană [Recurs — Ajutoare de stat — Schemă de ajutoare acordate unor întreprinderi de servicii publice — Scutiri fiscale — Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața comună — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Calitate procesuală activă — Interesul de a exercita acțiunea — Articolul 87 CE — Noțiunea de ajutor — Articolul 88 CE — Noțiunea de ajutor nou — Articolul 10 CE — Obligația de cooperare loială — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolele 1 și 14 — Legalitatea unui ordin de recuperare — Principiul securității juridice — Obligația de motivare]