Pisemne zapytanie E-5215/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji. Kabotaż morski w Grecji – rozporządzenie 3577/92