Opinia rzecznika generalnego VerLoren van Themaat przedstawione w dniu 26 września 1985 r.