Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10079 — SARP/Suez RV Osis) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 83/02