Pisemne zapytanie E-2532/10 skierowała: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Szkolenia dla osób bezrobotnych