TITJUR Opinia rzecznika generalnego Jacobs przedstawione w dniu 21 listopada 1989 r. # Postępowanie karne przeciwko Gérard Fauque i in. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour d'appel de Versailles - Francja. # Sprawy połączone C-153/88 do C-157/88. Fauque i in.