Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2077/85 z dnia 25 lipca 1985 r. określające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do ananasów w puszce