Opinia rzecznika generalnego Reischl przedstawione w dniu 21 stycznia 1982 r. # Firma Anton Dürbeck przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawa 11/81. Dürbeck przeciwko Komisji TITJUR