Sprawa F-102/15: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2015 r. – ZZ/EKES