COVID-19 haiguspuhang (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses konkreetsed ja ajutised meetmed, mis hõlmavad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist ja pikendamist, teatavate korraliste kontrollide ja koolituste edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning teatavate määruses (EL) 2020/698 (ELT L 60, 22.2.2021, lk 1.)osutatud ajavahemike pikendamist) 2021/C 78 I/01