Sprawa F-84/10: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 czerwca 2012 r. — Chatzidoukakis przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek edukacyjny — Warunki przyznawania — Potrącenie dodatku tego samego rodzaju otrzymywanego gdzie indziej)