Sag C-494/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanien) den 27. juli 2018 — Bondora AS mod XY