TITJUR Battaglia przeciwko Komisji Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 lutego 1982 r. # Dino Battaglia przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnicy. # Sprawa 1253/79.