Oznámenie doplňujúce oznámenie vlády Poľskej republiky týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti „Bestwina-Czechowice“ (2020/C 83/07) 2020/C 299/06