Meddelelse om supplering af meddelelsen fra Republikken Polens regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter i området »Bestwina-Czechowice« (2020/C 83/07) 2020/C 299/06