Pisemne zapytanie E-9767/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Pustynnienie w Europie Południowej