Pisemne zapytanie P-0419/05 skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji. przeprowadzenia badania dotyczącego służb pocztowych zgodnie z dyrektywą 2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych