Rakstisks jautājums P-0052/05 Anne Van Lancker (PSE) Komisijai. kapitāla plūsmas aplikšanu ar nodokli kā strukturālu katastrofu seku likvidēšanas instrumentu