Pisemne zapytanie P-0052/05 skierowane przez: Anne Van Lancker (PSE) do Komisji. opodatkowania przepływów pieniężnych pełniących rolę instrumentu pomocy strukturalnej w przypadku katastrof