MNENJE Odbora za proračun za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) Pripravljavec mnenja: Paul Rübig