United Foods ja Van den Abeele TITJUR Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 7 päivänä huhtikuuta 1981. # NV United Foods ja PVBA Aug. Van den Abeele vastaan Belgian valtio. # Rechtbank van eerste aanleg te Bruggen esittämä ennakkoratkaisupyyntö. # Kalojen terveystarkastukset. # Asia 132/80.