Cauza T-484/18: Hotărârea Tribunalului din 12 martie 2020 – XB/BCE („Funcție publică – Personalul BCE – Remunerație – Alocație familială – Alocație pentru copilul aflat în întreținere – Alocații școlare și preșcolare – Eligibilitate – Respingerea cererilor de a beneficia de aceste alocații – Condiții de încadrare în muncă a titularilor de contracte de muncă de scurtă durată – Condiții și reguli aplicabile contractelor de muncă de scurtă durată”)