Pisemne zapytanie E-0985/09 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. raportu Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych (ACCA)