Grasselli przeciwko Komisji TITJUR Opinia rzecznika generalnego Warner przedstawione w dniu 30 października 1980 r. # Giuseppe Grasselli przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnicy. # Sprawa 23/80.