Komisijas Lēmums (2005. gada 2. maijs) par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri Sardīnijā, Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1321) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2005/363/EK)