Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1214 на Комисията от 21 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на дървесина от Ulmus L. и определени растения за засаждане от видовете Albizia julibrissin Durazzini и Robinia pseudoacacia L. с произход от Израел