Komisja przeciwko Niderlandom TITJUR Połączone opinie rzecznika generalnego Darmon przedstawione w dniu 28 marca 1985 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów. # VAT. # Sprawa 16/84. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii. # VAT. # Sprawa 17/84.