Písomná otázka E-2122/08 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Gurkovia v Spojenom kráľovstve