Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/473 2020 m. sausio 20 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 papildoma nuostatomis dėl Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų duomenų bazių standartų