Komisijas Regula (EK) Nr. 938/98 (1998. gada 4. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2931/95, ar kuru izdara grozījumus Regulā (EEK) Nr. 804/68 un citās regulās, kuri izriet no grozījumiem piena produktu kombinētajā nomenklatūrā