Razzouk i Beydoun przeciwko Komisji TITJUR Opinia rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawione w dniu 14 lutego 1984 r. # C. Razzouk i A. Beydoun przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnicy. # Sprawy połączone 75 oraz 117/82.