Postanowienie Trybunału z dnia 18 września 1985 r.