Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Agendy Społecznej na lata 2006-2010 (2004/2191(INI))