Uredba Sveta (EGS) št. 1192/80 z dne 26. marca 1980 o sprejetju Sporazuma v obliki izmenjave pisem o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, katerega namen je prilagoditi nekatere tarifne specifikacije