Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/80 z dnia 26 marca 1980 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów zmieniającego umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii, w celu dostosowania niektórych specyfikacji taryfowych