Nařízení Rady (EHS) č. 1192/80 ze dne 26. března 1980 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou za účelem úpravy některých označení v celním sazebníku