Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 i 128, w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawki do ujednoliconej rezolucji R.E.5, w odniesieniu do wniosków dotyczących czterech nowych regulaminów ONZ oraz w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawki do załącznika 4 do Porozumienia z 1958 r.