Opinia rzecznika generalnego Mancini przedstawione w dniu 23 października 1984 r.